Skip to main content

Syng med oss Allsangkonsert

Allsang! En konsert som smitter deg med glede

For 30 år siden startet Nedre Romerike prosti med Møtested kirken. Da het det noe annet, men tanken var den samme. Det var et ønske om at gudstjenesten skulle formidle fortellinger om Jesus og kristen tro på en måte som alle, også personer med utviklingshemming, kunne få med seg noe av.

Sang og musikk er viktig på disse gudstjenestene. Det er også deltagelse av personer med utviklingshemming i liturgien og sangen. Gudstjenestene skal være både for og med personer med utviklingshemming. Egne gudstjenester er imidlertid ikke et mål i seg selv. Målet er at alle gudstjenester i kirken er for alle. Målet er at kirken er åpen og tilgjengelig for oss alle enten vi har en funksjonsnedsettelse eller ikke.

Koret «Syng med oss» synger for og med andre. Vi trives best når folk synger sammen med oss. Vi øver i Øvre Rælingen kirke og har deltagere fra Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog kommuner.

Med oss på konserten har vi et flotte musikere under ledelse av Alf Knutsen på piano.

Medvirkende: Syng med oss kor

Søndag 22. oktober kl. 17:00//Fet kirke

GRATIS