Skip to main content

OM OSS

Lillestrøm kirkemusikkfestival

«Vi skal ha kirkemusikkfestival!» sier vi. «Hva slags musikk er det da?» svarer folk.

For 60 år siden hadde det vært selvsagt hva man kunne forvente fra en kirkemusikkfestival. I dag har kirken etablert seg som en viktig kulturarena som gir plass for mange forskjellige musikalske utrykk. Innflytelser fra andre land og kulturer har inspirert kirkemusikkens komponister, musikere og liturgiske former slik at kirkemusikk har blitt både mangfoldig og tradisjonell.

Din lokale kirke er et sted hvor musikk skapes av både den lokale befolkningen og profesjonelle musikere, som for eksempel din lokale kantor og andre som blir invitert inn ved diverse anledninger. Det skjer som regel mer enn du tror, og du kan selv bli med og gi liv til en rik musikalsk virksomhet.
Vi håper at vår kirkemusikkfestival skaper nysgjerrighet rundt hva kirkemusikk er og kan være. Gjennom ni dager vil kirkemusikk i mange stilarter bli representert i både konsertformat og liturgiske sammenhenger. Vi ønsker å utfordre og kanskje overraske publikums forventninger til hva som kan oppleves innenfor rammen av en kirkemusikkfestival.

Vi løfter fram og heier på det varierte, pågående kirkemusikalske arbeidet som allerede finnes på mange steder i Lillestrøm kommune. Arrangementer med profesjonelle artister vil derfor tilbys hele kommunens befolkning i deres egne lokale kirkerom, noe mange kun opplever ved de store høytidene og i kirkelige handlinger.

Velkommen til Lillestrøm kirkemusikkfestival!

KJØP BILLETTER

Festivalens introduksjon/mål/visjon

Lillestrøm kirkemusikkfestival ønsker å skape nysgjerrighet rundt hva kirkemusikk er og kan være.

Gjennom ni dager vil kirkemusikk i mange stilarter bli representert i både konsertformat og liturgiske sammenhenger. Festivalen ønsker å utfordre og kanskje overraske publikums forventninger om hva som kan oppleves innenfor rammen av en kirkemusikkfestival. Hvert arrangement skal inneholde både noe kjent og noe som kan utfordre grensene. Festivalen vil være interaktiv med muligheter for deltagelse for publikum alene, men også sammen med utøverne.

Kvalitet og bredde, ord som finnes i kantorenes tjenesteordning, er veiledende for programmeringen av festivalen. Festivalen vil løfte fram det varierte, pågående kirkemusikalske arbeidet som allerede finnes i kommunen, og oppmuntre til interesse for utvikling av kirkemusikken gjennom å skape muligheter til å oppleve og vite mer. Arrangementer med profesjonelle artister vil tilbys hele kommunens befolkning i deres egne kirkerom, noe mange kun opplever ved de store høytider og i kirkelige handlinger. Festivalen vil også ta kirkemusikk utenfor kirkerommene og møte folk der de er.

Festivalens styregruppe

Jo Dalene
Leder og kantor i Fet og Dalen

Børre Velsrud
Kantor i Lillestrøm

Eli Stange Synnes
Kantor i Strømmen

Gjermund Bjørklund
Kantor i Skedsmo

Daniel Bjørlo
Kantor i Blaker Frogner Sørum

Anne Mette Tangen
Kirkefagavdelings leder Lillestrøm kirkelige fellesråd

Knut Arild Nupen
Frivillig og leder av Lillestrøm kirkelige fellesråd

Glenn Due-Sørensen
Frivillig

Lillestrøm kulturhus

Lillestrøm Kulturpub